O nas

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „POŁONINY” to reprezentacyjny zespół artystyczny Politechniki Rzeszowskiej i miasta Rzeszowa. Powstał w listopadzie 1969 roku. Obecnie zespół liczy ponad sto osób, tworzących cztery grupy taneczne, grupę wokalną i kapelę a jego człon stanowią studenci Politechniki Rzeszowskiej.

Od początku istnienia zespołu do 1981 r. jego działalnością kierowała Alicja Haszczak (folklorysta i pedagog, autorka książek „Folklor Ziemi Rzeszowskiej” i „Tańce Lasowiackie”, laureatka Nagrody im. O. Kolberga w 2001 r.). Pełniła funkcję kierownika artystycznego i choreografa. Ukierunkowała zespół pod względem artystycznym, kulturotwórczym i wychowawczym.

Od 1983 r. kierownikiem artystycznym i choreografem Zespołu „Połoniny” była Alina Kościółek-Rusin, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF, autorka scenariuszy widowisk i suit tanecznych nagradzanych w ogólnopolskich przeglądach folklorystycznych, konkursach i festiwalach międzynarodowych („Grand Prix” Polskiej Sekcji CIOFF w 2007 r.).

Od 2017 roku choreografem i kierownikiem artystycznym Zespołu jest Rafał Dyrda, wychowanek POŁONIN. Kierownikiem muzycznym jest Jacek Laska, kierownictwo organizacyjne sprawuje Marcin Zych.

W swoim repertuarze zespół reprezentuje głównie folklor rzeszowski, polskie tańce narodowe oraz tańce i przyśpiewki regionów południowej i wschodniej Polski.

Do największych osiągnięć Zespołu należą nagrody w Środowiskowym Przeglądzie Studenckich Zespołów Artystycznych w Rzeszowie, Ogólnopolskim Festiwalu Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca (Katowice 1976 r.), Międzynarodowym Festiwalu Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca (Sosnowiec 1979, 1980, Grand Prix), w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych (Rzeszów 1996 i 1998 r.), w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych (Łowicz 2002 r. główna nagroda „Łowicki pasiak”), w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych (Wisła 2003 r.) oraz Grand Prix Polskiej Sekcji CIOFF (Puławy 2007 r.).

Studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej „POŁONINY” uhonorowany został prestiżowymi wyróżnieniami i nagrodami:

  • Nagrodą im. Oskara Kolberga  (2009 r.),
  • Marszałka Województwa Podkarpackiego (2005 r.),
  • Wojewody Podkarpackiego (2005 r.),
  • Listami gratulacyjnymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu  (2005 r.),
  • Medalem jubileuszowym Politechniki Rzeszowskiej (2003 r.),
  • Dyplomem honorowym Ministerstwa Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury (1989 r.),
  • Złotą Odznaką  Honorową Towarzystwa  „POLONIA” (1989 r.),
  • Tytułem „Reprezentacyjnego Zespołu Miasta Rzeszowa”  (1978 r.),
  • Odznaką „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego” (1978 r.),
  • Medalem „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej” (1977 r.).