Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „POŁONINY” powstało w 2008 roku z inicjatywy członków zespołu.

Głównym celem, jaki przyświecał założycielom Stowarzyszenia była integracja wielu pokoleń tancerzy na kanwie wspólnych działań, wspierających zespół „POŁONINY” . To, co było i jest ważne dla inicjatorów i założycieli stowarzyszenia, to ocalenie od zapomnienia i przekazanie następnym pokoleniom swoistej kultury, tradycji, obyczajów narodowych, w tym muzyki, śpiewu, tańca, mowy, zwyczajów i wspaniałych strojów, będących nieodłącznym elementem  naszego kraju.

Stowarzyszenie swoim działaniem wspiera Zespół, który jest niewątpliwym ambasadorem kultury naszego regionu w kraju i za granicą.

Jeżeli chcesz wspierać naszą działalność, możesz przekazać 1,5% swojego podatku na nasze konto. Każda, nawet najmniejsza kwota, zostanie wykorzystana na cele statutowe i będzie służyć dzieciom i młodzieży naszego regionu.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „POŁONINY”

KRS: 0000297777
NIP: 8133534555
KONTO: PBS 24 8642 1126 2012 1124 0723 0001

 

Naszym partnerem jest Województwo Podkarpackie