Cel

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia:
  • Wspieranie i organizowanie pomocy dla Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „POŁONINY” w przygotowywaniu koncertów prezentujących dorobek artystyczny Zespołu w kraju i poza jego granicami
  • Rozwijanie i propagowanie różnych form tańca polskiego, w szczególności wśród młodzieży
  • Rozpowszechnianie polskiej kultury narodowej poprzez inicjowanie różnych form artystycznych związanych z upowszechnianiem tańca polskiego oraz współdziałanie w tym zakresie z placówkami kulturalnymi
  • Współdziałanie z instytucjami państwowymi i organizacjami kulturalnymi, a także ze środkami masowego przekazu w propagowaniu swojej działalności
  • Rozpowszechnianie osiągnięć artystycznych, kulturalnych Zespołu
  • Wydawanie i publikowanie materiałów reklamowych i informacyjnych o Stowarzyszeniu i Zespole
  • Dotarcie i zintegrowanie byłych i obecnych członków Zespołu