Cel

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

  1. Wspieranie i organizowanie pomocy dla Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „POŁONINY” w przygotowaniu koncertów prezentujących dorobek artystyczny Zespołu w kraju i poza jego granicami.
  2. Rozwijanie i propagowanie różnych form tańca, śpiewu i muzyki, w szczególności wśród młodzieży.
  3. Rozpowszechnianie polskiej kultury narodowej poprzez inicjowanie różnych form artystycznych, związanych z upowszechnianiem tańca, śpiewu i muzyki oraz współdziałanie w tym zakresie z placówkami kulturalnymi.
  4. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i organizacjami kulturalnymi a także ze środkami masowego przekazu w propagowaniu swojej działalności.
  5. Rozpowszechnianie osiągnięć artystycznych i kulturalnych Zespołu.
  6. Wydawanie i publikowanie materiałów reklamowych i informacyjnych Związanych z kulturą.
  7. Dotarcie i zintegrowanie byłych i obecnych członków Zespołu.
  8. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz społecznych.
  9. Organizowanie zbiórek publicznych.